Polityka plików cookies


   Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies umieszczanych na urządzeniach Użytkownika, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę AlmaAlpinex S.A. z siedzibą w Kielcach.

I. Definicje
 1. Administrator - oznacza AlmaAlpinex SP Z O.O. z siedzibą ul. Czarnowska 54F, 26-065 Piekoszów, która poprzez Serwis almaalpinex.com.pl, almaalpinex.pl, almaalpinex.eu świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie mnki.pl .
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, któremu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do potrzeb Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z części Serwisu będzie nadal możliwe, z pominięciem funkcjami, które do prawidłowego działania wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1) Administrator wykorzystuje pliki Cookies Własne w następujących celach:
   a) Konfiguracji serwisu, w szcególności ograniczenia dostępu do części materiałów promocyjnych dla osób niepełnoletnich - dostęp do części materiałów na stronie (promocja alkoholi) jest ograniczony dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w wieku uniemożliwiającym zakup alkoholu - zgodnie z prawem państwa na terenie którego strona jest przeglądana.
   b) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   c) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie.
   d) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie promocji alkoholowej Serwisu ponownie potwierdzać pełnoletności.
 2. Administrator może ponadto wykorzywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    I) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
   b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

IV. Informacja o możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies przez Użytkownika
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

-UWAGA-
Prosimy pamiętać, iż przy korzystaniu z kilku rodzaji przeglądarek WWW, zmian ustawień dostępu, przechowywania bądź usunięcia plików Cookies należy dokonać w każdej z osobna.