ALMA ALPINEX SP. Z O.O.
Biuro i magazyn główny
26-065 Piekoszów
ul. Czarnowska 54f
BDO: 000034931

Kontakt
*** Magazyn Logistyczno Dystrybucyjny Artykułów Spożywczych ***
ALMA ALPINEX SP. Z O.O. 26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 54F
REGON: 291092580
NIP: 959-13-51-516
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000847770 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 400.000,00 opłacony w całości. Rok założenia: 1999

Bank ING: 76 1050 1416 1000 0022 2181 3120

Biuro i Dział Obsługi Klienta
26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 54F

tel. centrala:
fax:
fax działu zakupu dostawcy:

    +48 41 246-34-10
    +48 41 246-34-00
    +48 41 246-34-11

RECEPCJA

tel.:    +48 41 246-34-10
fax.:    +48 41 246-34-00

DZIAŁ REKRUTACJI DO PRACY

DZIAŁ REKLAMACJI

tel.:    +48 41 246-34-27


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:
Kancelaria Prawna Głowacz Polak


   Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w niniejszej korespondencji jest ALMA ALPINEX SP. Z O.O. z siedzibą w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54F. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty oraz w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A, B - Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Inspektorem Danych Osobowych jest Kancelaria Prawna Głowacz Polak - kontakt e-mail: biuro@gpkp.pl