ALMA ALPINEX S.A.
Biuro i magazyn główny
26-065 Piekoszów
ul. Czarnowska 54fALMA ALPINEX S.A.
25-655 Kielce
ul. 1-Maja 191
NIP: 959-13-51-516
REGON: 291092580


Kontakt
Biuro i Dział Obsługi Klienta

26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 54F
tel. centrala: +48 41 246-34-10, fax: +48 41 246-34-00
fax działu zakupu - dostawcy: +48 41 246-34-11, +48 41 246-34-51

*** Magazyn Logistyczno Dystrybucyjny Artykułów Spożywczych ***

ALMA ALPINEX S.A. 25-655 Kielce, ul. 1-Maja 191, REGON: 291092580, NIP: 959-13-51-516
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000072829 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 400.000,00 opłacony w całości. Rok założenia: 1999


SEKRETARIAT-RECEPCJA
tel. +48 41 246-34-10

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
KIEROWNIK DZIAŁU:
Joanna Ślewa

tel.:    +48 41 246-34-01

DZIAŁ ZAKUPÓW

Katarzyna Kaczor

Wioletta Groszek

Grzegorz Marszycki

Andrzej Jabłoński


KSIĘGOWOŚĆMAGAZYN
KIEROWNICY MAGAZYNU:

tel.:    +48 41 246-34-26
Mariusz Ziernik
Szymon KrólLOGISTYKA
KIEROWNIK LOGISTYKI:
Norbert Klimek


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:
Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS

   Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w niniejszej korespondencji jest Alma Alpinex S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. 1 Maja 191. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty oraz w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A, B - Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Inspektorem Danych Osobowych jest Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS - kontakt e-mail: rodo@expressisverbis.pl