Informacja publiczna - pliki do pobrania
   Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Odpis aktualny KRS - plik .pdf
   Informacja o realizowanej startegii podatkowej, sporządzona przez ALMA ALPINEX SP. Z O.O., z siedzibą w Piekoszowie.
   Za rok podatkowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Informacja o realizowaniu strategii podatkowej 2020r. - plik .pdf
   Informacja o realizowanej startegii podatkowej, sporządzona przez ALMA ALPINEX SP. Z O.O., z siedzibą w Piekoszowie.
   Za rok podatkowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Informacja o realizowaniu strategii podatkowej 2021r. - plik .pdf
   Informacja o realizowanej startegii podatkowej, sporządzona przez ALMA ALPINEX SP. Z O.O., z siedzibą w Piekoszowie.
   Za rok podatkowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Informacja o realizowaniu strategii podatkowej 2022r. - plik .pdf
   Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w niniejszej korespondencji jest ALMA ALPINEX SP Z O.O. z siedzibą w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54F. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty oraz w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A, B - Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Inspektorem Danych Osobowych jest Kancelaria Prawna Głowacz Polak - kontakt e-mail: biuro@gpkp.pl